Włókna stalowe STEELBET®
nowoczesne zbrojenie posadzek przemysłowych

O znaczeniu dobrej i trwałej nawierzchni betonowej nie trzeba nikogo przekonywać. Beton jest materiałem kruchym, takim, którego struktura przy nadmiernym naprężeniu czy odkształceniu ulega spękaniu w sposób niekontrolowany. Oczywiste jest wiec dążenie do unikania takich sytuacji. Naprawy uszkodzonych nawierzchni już same w sobie niosą duże koszty, a przecież trzeba pamiętać o utrudnieniach w działalności firmy, jakie wiążą się z każdym remontem. Stąd tak ważne jest każde działanie w kierunku polepszenia jakości nawierzchni, a co za tym idzie przedłużenie jej żywotności.

Proponujemy zastosowanie włókien stalowych STEELBET® jako zbrojenie rozproszone posadzek przemysłowych.
wlokna-stalowe-wymiary

Rodzaje włókien stalowych STEELBET®
oraz podstawowe parametry techniczne

NOWY
PRODUKT
oznaczenie
parametr
STEELBET
50/1.0
STEELBET
30/0.5
STEELBET
50/0.75
STEELBET
50/0.65
STEELWAVE
B55/0.65
d [mm] 1,0 0,5 0,75 0,65 0,65
L [mm] 50 30 50 50 55
l [mm] 4 3 4 4 4
h [mm] ≥ 3 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3
smukłość [λ] 50 60 67 77 85
rodzaj materiału drut stalowy o przekroju okrągłym ze stali niestopowej zgodnie z DIN EN 10016-2
wytrzymałość na zerwanie Rm min = 1100 MPa Rm min = 1250 MPa
dokument odniesienia PN-EN 14889-1
karta produktu pobierz PDF pobierz PDF pobierz PDF pobierz PDF pobierz PDFW tabeli zestawiono wartości nominalne parametrów. Dopuszczalne odchyłki i tolerancje zawarte są w odpowiednich dokumentach odniesienia oraz kartach technologicznych wyrobu.

Zalety

Dzięki wyeliminowaniu tradycyjnego zbrojenia siatką z prętów stalowych zmniejsza się pracochłonność inwestycji, co niesie określone oszczędności na materiale i robociźnie. Prace badawcze nad zastosowaniem włókien stalowych (stosowanych jako zbrojenie rozproszone w posadzkach przemysłowych z fibrobetonu) wykazały, że ich właściwe zastosowanie prowadzi do obniżenia bezpośrednich kosztów inwestycji oraz ograniczenie prac konserwatorskich i naprawczych.

Dużą zaletą jest możliwość stosowania wszystkich konwencjonalnych metod dostarczania mieszanek betonowych na miejsca budowy.

Włókna stalowe można mieszać z masą betonową zarówno w zakładach betoniarskich jak i w betonowozach na miejscu budowy, co pozwala na bardziej elastyczne planowanie robót wpływając, oczywiście, pozytywnie na koszty inwestycji. Beton zbrojony włóknami STEELBET® może być wylewany w cieńszych warstwach niż beton zbrojony tradycyjnie, co sprawia, ze jest to znakomity materiał do naprawy uszkodzonych posadzek i innych nawierzchni.

Właściwości

zwiększona odporność na udary i obciążenia dynamiczne


duża odporność na obciążenia statyczne


wyższa odporność na ścieranie, łuszczenie i pękanie


wysoka odporność na nagłe zmiany temperatury


beton zbrojony włóknami stalowymi STEELBET® jest materiałem jednorodnym


dzięki jednorodnej strukturze materiału łatwiej uzyskuje się idealnie gładkie nawierzchnie

Projekty

Oferujemy doradztwo w zakresie stosowania zbrojenia rozproszonego. Własne biuro projektowe służy pomocą w niezbędnych obliczeniach i pracach projektowych związanych z wykorzystaniem włókien STEELBET® w konstrukcjach betonowych. Bezpośredni kontakt z projektantem gwarantuje optymalny dobór włókien stalowych w zależności od wymagań narzuconych posadzkom betonowym.

Zastosowania

 • budownictwo przemysłowe
  • posadzki przemysłowe i nawierzchnie silnie obciążone
  • fundamenty pod maszyny
  • elementy pali fundamentowych

 • budownictwo komunikacyjne
  • nawierzchnie lotniskowe i drogowe
  • mosty - obudowy tuneli
  • nawierzchnie parkingów

 • budownictwo hydrotechniczne
  • elementy konstrukcji narażone na obciążenia dynamiczne
  • elementy nabrzeży portowych

 • budownictwo specjalne
  • skarbce, sejfy, ściany osłonowe
  • zastosowania militarne
  • pojemniki na szkodliwe odpady

 • budownictwo ogólne
  • prefabrykaty betonowe
  • segmenty obudowy tuneli
  • kręgi studni

 • naprawy i remonty budynków i konstrukcji
  • drogowych
  • mostowych
  • wodnych

Pakowanie

sposób pakowania włókien STEELBET®
typ włókien 50/1.0 30/0.5 50/0.75 50/0.65 B55/0.65
waga kartonu 25 kg 30 kg 20 kg 15 kg 15 kg
waga palety 1250 kg 600 kg 1000 kg 900 kg 900 kg

Włókna stalowe STEELBET® pakowane są w pudła kartonowe i dostarczane na paletach technicznych bezzwrotnych.
Palety zabezpieczone są przed opadami atmosferycznymi za pomocą folii stretch. 
Opakowanie zapewnia możliwość dłuższego magazynowania na węzłach betoniarskich bez ryzyka korozji włókien.

Normy Związane

PN-EN 14889-1
Włókna do betonu Część 1: Włókna stalowe - Definicje, wymagania i zgodność
PN-EN 10218-1
Drut stalowy i wyroby z drutu Część 1: Metody badań Postanowienia ogólne
PN-EN 10218-2
Drut stalowy i wyroby z drutu Część 2: Wymiary i tolerancje wymiarów drutu Postanowienia ogólne
PN-EN 10204
Wyroby metalowe Rodzaje dokumentów kontroli