Urban-Metal Sp. z o.o.
ul. Wiejska 41
44-156 Rachowice

tel. 32 238-43-50
info@urban-metal.pl

Zakład Produkcyjny nr 1
ul. Wiejska 41
44-156 Rachowice

tel. 32 401-90-60
rachowice@urban-metal.pl
GPS:   

Zakład Produkcyjny nr 2
ul. Gliwicka 97
44-160 Rudziniec

tel. 32 230-39-80
rudziniec@urban-metal.pl
GPS:   Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach pod numerem KRS 0000118913,
Kapitał zakładowy: 502.000,- zł. NIP 631-10-08-142 , REGON 272317826, BDO 000019397