2019-07-22Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo.

Informujemy, że firma Urban-Metal sp. z o.o., realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2.Innowacje w MŚP pt. „Nowe, innowacyjne stalowe włókna falisto-haczykowate jako zbrojenie rozproszone do betonu” (Numer wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-00FG/17).

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu – innowacyjnego stalowego włókna falisto-haczykowatego o specjalnie zaprojektowanym kształcie i smukłości oraz wyższych parametrach wytrzymałości.

Wartość projektu: 5 917 222,50 zł
Kwota dofinansowania: 1 999 999,00 zł