włókna stalowe steelbet® - nowoczesne zbrojenie posadzek przemysłowych

O znaczeniu dobrej i trwałej nawierzchni betonowej nie trzeba nikogo przekonywać. Beton jest materiałem kruchym, takim, którego struktura przy nadmiernym naprężeniu czy odkształceniu ulega rozpadowi. Oczywiste jest wiec dążenie do unikania takich sytuacji. Naprawy uszkodzonych nawierzchni już same w sobie niosą duże koszty, a przecież trzeba pamiętać o utrudnieniach w działalności firmy, jakie wiążą się z każdym remontem. Stad tak ważne jest każde działanie w kierunku polepszenia jakości nawierzchni, a co za tym idzie przedłużenie jej żywotności.

Proponujemy zastosowanie włókien stalowych steelbet jako zbrojenie rozproszone posadzek przemysłowych.

Urban-metal sp. z o.o. - Włókna stalowe

Rodzaje włókien stalowych steelbet oraz podstawowe parametry techniczne
oznaczenie
parametr
steelbet
50/0.65
steelbet
50/0.8
steelbet
50/1.0
steelbet
30/0.5
d [mm] 0,65 0,8 1,0 0,5
L [mm] 50 50 50 30
l [mm] 4 4 4 3
h [mm] ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 2
smukłość [λ] 77 62,5 50 60
rodzaj materiału
drut stalowy o przekroju okrągłym z stali niestopowej zgodnie z DIN EN 10016-2
wytrzy- małość na zerwanie
Rm min = 1100 MPa
dokument odniesienia PN-EN 14889-1 PN-EN 14889-1 PN-EN 14889-1 PN-EN 14889-1
W tabeli zestawiono wartości nominalne parametrów. Dopuszczalne odchyłki i tolerancje zawarte są w odpowiednich dokumentach odniesienia oraz kartach technologicznych wyrobu.

Zalety

Dzięki wyeliminowaniu tradycyjnego zbrojenia siatką z prętów stalowych zmniejsza się pracochłonność inwestycji, co niesie określone oszczędności na materiale i robociźnie. Prace badawcze nad zastosowaniem włókien stalowych jako domieszki do betonów wykazały, że właściwe zastosowanie włókien stalowych prowadzi do obniżenia bezpośrednich kosztów inwestycji oraz kosztów w tzw. rachunku ciągnionym tj. uwzględniającym trwałość konstrukcji oraz ograniczenie prac konserwatorskich i naprawczych.
Dużą zaletą jest możliwość stosowania wszystkich konwencjonalnych metod dostarczania mieszanek betonowych na miejsca budowy.
Włókna stalowe można mieszać z masą betonową zarówno w zakładach betoniarskich jak i w betonowozach na miejscu budowy, co pozwala na bardziej elastyczne planowanie robót wpływając, oczywiście, pozytywnie na koszty inwestycji. Beton zbrojony włóknami steelbet® może być wylewany w cieńszych warstwach niż beton zbrojony tradycyjnie, co sprawia, ze jest to znakomity materiał do naprawy uszkodzonych posadzek i innych nawierzchni.

Urban-metal sp. z o.o. - Włókna staloweUrban-metal sp. z o.o. - Włókna stalowe
Właściwości
 • zwiększona odporność na udary i obciążenia dynamiczne
 • duża odporność na obciążenia statyczne
 • wyższa odporność na ścieranie, łuszczenie i pękanie
 • wysoka odporność na nagłe zmiany temperatury
 • beton zbrojony włóknami stalowymi steelbet® jest materiałem jednorodnym
 • dzięki jednorodnej strukturze materiału łatwiej uzyskuje się idealnie gładkie nawierzchnie
Projekty

Oferujemy doradztwo w zakresie stosowania zbrojenia rozproszonego. Własne biuro projektowe służy pomocą w niezbędnych obliczeniach i pracach projektowych związanych z wykorzystaniem włókien steelbet® w konstrukcjach betonowych. Bezpośredni kontakt z projektantem gwarantuje optymalny dobór włókien stalowych w zależności od wymagań narzuconych posadzkom betonowym.

Urban-metal sp. z o.o. - Włókna staloweUrban-metal sp. z o.o. - Włókna stalowe
Korzyści
 • zwiększenie parametrów wytrzymałościowych betonu
 • eliminacja rys i pęknięć na powierzchni posadzki
 • obniżenie kosztów produkcji przez zwiększenie wydajności robót oraz oszczędności na materiale
 • wysoka jakość wykonania nawierzchni
 • skrócenie czasu inwestycji
 • zwiększona żywotność konstrukcji betonowych
 • niższe koszty utrzymania nawierzchni
Zastosowania
 • budownictwo przemysłowe
  • posadzki przemysłowe i nawierzchnie silnie obciążone
  • fundamenty pod maszyny
  • elementy pali fundamentowych
 • budownictwo komunikacyjne
  • nawierzchnie lotniskowe i drogowe
  • mosty
  • obudowy tuneli
  • nawierzchnie parkingów
 • budownictwo hydrotechniczne
  • elementy konstrukcji narażone na obciążenia dynamiczne
  • elementy nabrzeży portowych
 • budownictwo specjalne (skarbce, sejfy, ściany osłonowe, zastosowania militarne, pojemniki na szkodliwe odpady)
 • budownictwo ogólne, prefabrykaty betonowe, segmenty obudowy tuneli, kręgi studni
 • naprawy i remonty budynków i konstrukcji (drogowych, mostowych, wodnych)
Pakowanie

Włókna stalowe pakowane są w pudła kartonowe o wadze:
20 kg – włókna steelbet typ 50/0.8 oraz 25 kg – wszystkie pozostałe rodzaje włókien. Opakowania posiadają niezbędne oznakowanie zawierające nazwę wyrobu wraz z wskazaniem dokumentu dopuszczającego włókna steelbet do obrotu zgodne z ustawa o wyrobach budowlanych. Włókna dostarczane są w opakowaniach zbiorczych po 1000 kg lub 1250 kg zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi za pomocą folii termokurczliwej. Solidność opakowania gwarantuje możliwość dłuższego magazynowania na węzłach betoniarskich bez ryzyka korozji włókien.

PN-EN 14889-1 Włókna do betonu - część pierwsza: Włókna stalowe - definicje, wymagania i zgodność
AT-15-5742/2006 Włókna stalowe STEELBET typu 50/0,8; STEELBET 60/1,0 i STEELWAVE 50/1,0 do zbrojenia betonu
PN-EN 10204 Wyroby metalowe - rodzaje dokumentów kontroli

Urban-metal sp. z o.o. - Włókna staloweUrban-metal sp. z o.o. - Włókna stalowe
Copyright © 2019 urban-metal