Drut stalowy goły (niepokrywany) o przekroju okrągłym, ciągniony na zimno ze stali niestopowej niskowęglowej ogólnego przeznaczenia, wykonanie zgodnie z : PN-EN 10218-2, PN-67/M-80026

 • zakres wymiarowy (średnica): 0,30mm - 8,0mm
 • gatunki stali:
   - S235JRG2, wg PN-EN 10025
   - C4D, wg PN-EN 10016
   - 1006, wg ASTM A510
 • tolerancje wykonania: wg normy związanej
 • wielkość kręgów : 20kg - 300kg, wg ustaleń z zamawiającym

Drut stalowy twardy "Nw"

Wytrzymałość na zerwanie (parametr Rm) drutu twardego zawiera się w granicach od 600 do 950 MPa, co czyni drut podatnym na operacje gięcia, zapewniając jednocześnie dobrą sztywność wykonanych elementów. Podstawowe zastosowania tego rodzaju drutu to wszelkiego rodzaju siatki i sita, gwoździe, elementy gięte dla przemysłu meblarskiego i budowlanego. Drut jest pakowany w kręgach o wadze do 250 kg spiętych taśmą w czterech miejscach. Tego rodzaju drut może być dostarczony w postaci kręgów, jak i prętów stalowych.


Drut stalowy miękki "Na"

Dzięki niskiej wartości parametru Rm (w granicach 350-420 MPa) drut jest podatny na operacje wielokrotnego gięcia. Drut jest żarzony w środowisku beztlenowym w temperaturze ok. 750 stopni C. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej jakości retort piecowych drut nie jest pokryty zgorzeliną typową dla wyrobów hutniczych. Do drutów o specjalnych wymaganiach jakości powierzchni możemy zastosować wyżarzanie w osłonie gazowej.


Pakowanie i transport

Drut w zależności od asortymentu i życzeń klienta jest dostarczony w postaci kręgów, szpul lub wiązek.
Drut nie jest zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi, dlatego zaleca się postępowanie zgodnie z ogólnymi warunkami transportu i magazynowania wyrobów stalowych. Istnieje możliwość opakowania towaru zgodnie z zaleceniem klienta.

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
PN-EN 10218-1 Druty stalowe i wyroby z drutu postanowienia ogólne - część pierwsza: metody badań
PN-EN 10218-2 Druty stalowe i wyroby z drutu postanowienia ogólne - wymiary i tolerancje wymiarów drutu
PN-EN 10016 Walcówka ze stali niestopowanej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10204 Wyroby metalowe - rodzaje dokumentów kontroli

średnica
drutu
d [mm]
przekrój
F [mm2]
waga
1000 mb
[kg]
0 , 3 0 0 , 0 7 0 , 5 5
0 , 3 5 0 , 1 0 0 , 7 6
0 , 4 0 0 , 1 3 0 , 9 9
0 , 4 5 0 , 1 6 1 , 2 5
0 , 5 0 0 , 2 0 1 , 5 4
0 , 6 0 0 , 2 8 2 , 2 2
0 , 7 0 0 , 3 8 3 , 0 2
0 , 8 0 0 , 5 0 3 , 9 4
0 , 9 0 0 , 6 4 4 , 9 9
1 , 0 0 0 , 7 9 6 , 1 6
1 , 1 0 0 , 9 5 7 , 4 6
1 , 2 0 1 , 1 3 8 , 8 7
1 , 3 0 1 , 3 3 1 0 , 4 1
1 , 4 0 1 , 5 4 1 2 , 0 8
1 , 5 0 1 , 7 7 1 3 , 8 7
1 , 6 0 2 , 0 1 1 5 , 7 8
1 , 7 0 2 , 2 7 1 7 , 8 1
1 , 8 0 2 , 5 4 1 9 , 9 7
1 , 9 0 2 , 8 3 2 2 , 2 5
2 , 0 0 3 , 1 4 2 4 , 6 5
średnica
drutu
d [mm]
przekrój
F [mm2]
waga
1000 mb
[kg]
2 , 1 0 3 , 4 6 2 7 , 2
2 , 2 0 3 , 8 0 2 9 , 8
2 , 3 0 4 , 1 5 3 2 , 6
2 , 4 0 4 , 5 2 3 5 , 5
2 , 5 0 4 , 9 1 3 8 , 5
2 , 6 0 5 , 3 1 4 1 , 7
2 , 7 0 5 , 7 2 4 4 , 9
2 , 8 0 6 , 1 5 4 8 , 3
2 , 9 0 6 , 6 0 5 1 , 8
3 , 0 0 7 , 0 6 5 5 , 5
3 , 2 0 8 , 0 4 6 3 , 1
3 , 4 0 9 , 0 7 7 1 , 2
3 , 5 0 9 , 6 2 7 5 , 5
3 , 6 0 1 0 , 1 7 7 9 , 9
3 , 8 0 1 1 , 3 4 8 9 , 0
4 , 0 0 1 2 , 5 6 9 8 , 6
4 , 2 0 1 3 , 8 5 1 0 8 , 7
4 , 4 0 1 5 , 2 0 1 1 9 , 3
4 , 5 0 1 5 , 9 0 1 2 4 , 8
4 , 6 0 1 6 , 6 1 1 3 0 , 4
średnica
drutu
d [mm]
przekrój
F [mm2]
waga
1000 mb
[kg]
4 , 8 0 1 8 , 1 1 4 2 , 0
5 , 0 0 1 9 , 6 1 5 4 , 1
5 , 2 0 2 1 , 2 1 6 6 , 6
5 , 5 0 2 3 , 8 1 8 6 , 4
5 , 8 0 2 6 , 4 2 0 7 , 3
6 , 0 0 2 8 , 3 2 2 1 , 8
6 , 2 0 3 0 , 2 2 3 6 , 9
6 , 5 0 3 3 , 2 2 6 0 , 4
6 , 8 0 3 6 , 3 2 8 4 , 9
7 , 0 0 3 8 , 5 3 0 2 , 0
7 , 2 0 4 0 , 7 3 1 9 , 5
7 , 5 0 4 4 , 2 3 4 6 , 6
7 , 8 0 4 7 , 8 3 7 4 , 9
8 , 0 0 5 0 , 2 3 9 4 , 4
8 , 2 0 5 2 , 8 4 1 4 , 3
8 , 5 0 5 6 , 7 4 4 5 , 2
9 , 0 0 6 3 , 6 4 9 9 , 1
9 , 5 0 7 0 , 8 5 5 6 , 1
9 , 8 0 7 5 , 4 5 9 1 , 8
1 0 , 0 0 7 8 , 5 6 1 6 , 2

Urban-metal sp. z o.o. - druty staloweUrban-metal sp. z o.o. - druty stalowe
Copyright © 2019 urban-metal